fbpx
skinfo@besatravel.eu +421 918 651 170 +421 948 792 303 +421 904 207 747
info@besatravel.eu +421 918 651 170 +421 948 792 303 +421 904 207 747
sk

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY BESA TRAVEL

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – BESA TRAVELMartin Belko, IČO:06749224, se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

1. Úvod

Cestovní agentura (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK). Máme podepsány smlouvy o obchodním zastoupení pouze s CK, které jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. Nabídka zájezdů zveřejňovaná na webové stránce CA www.besatravel.eu je pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří,které jsou pořadatelem zájezdů. Údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době aktualizace CK. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů nesprávně poskytnutých pořádající CK. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

Zájezdy prodáváme za stejné ceny jako pořádající CK.


2. Realizace objednávky

Každý návštěvník web stránky si může objednat libovolný zájezd z nabídky (last minute, first minute, ultra last minute a jiné) případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy v zaslaném pořadí a při první úspěšné rezervaci konkrétního termínu s ověřováním dalších zájezdů skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které nejsou úplné, obsahují nesprávné telefonní číslo, email, nebo jsou rozporuplné. Objednávky zaslané přes víkend není vždy možné okamžitě realizovat z důvodu otevírací doby CK. Ne všechny CK mají otevřeno přes víkend. V pondělí následujícím po víkendu, kdy byla objednávka zaslaná zákazníkem, bude zaměstnanec CA objednávku řešit.

3. Provedení rezervace

Pokud má objednávka všechny potřebné náležitosti, provede pracovník CA rezervaci požadovaného/objednaného zájezdu. V případě neúspěšné rezervace zaměstnanec CA kontaktuje klienta e-mailem nebo telefonicky a navrhne alternativní nabídku. V případě úspěšné rezervace bude o této skutečnosti klient informován zaměstnancem CA telefonicky nebo e-mailem. Pokud zákazník nebude zastižen, bude na tuto skutečnost upozorněn pomocí SMS.

4. Podpis cestovní smlouvy

Po potvrzení rezervace zájezdu se na základě údajů od klienta vyplní cestovní smlouva, která je následně doručena zákazníkovi dle časových možností zákazníka /osobně, e-mailem nebo poštou/. Zároveň se smlouvou klient obdrží Všeobecné smluvní podmínky, pojistku CK, která zájezd pořádá a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, nebo pouze doplatku. Klient zašle obratem podepsanou cestovní smlouvu CA dohodnutým způsobem. Všechny termíny pro zaplacení zálohy nebo doplatku jsou závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby, kterou způsobí zákazník nedodržením uvedeného termínu (toto zpoždění může mít za následek, že se CK rozhodne rezervaci nebo zájezd stornovat).

5. Způsob platby

Průběh zakoupení zájezdu probíhá následovným způsobem: Zákazník zaplatí zálohu zpravidla 30 nebo 50% z ceny zájezdu a 28 nebo 30 dnů před odjezdem uhradí zbývající cenu zájezdu /výše zálohy a počet dnů pro doplatek se váže na všeobecné smluvní podmínky příslušné CK. Pokud je termín odjezdu kratší než 1 měsíc, zákazník zaplatí vždy 100% hodnoty zájezdu. Platby za zájezd mohou být realizovány následujícím způsobem: platba v hotovosti na pobočce naší CA, složením hotovosti na účet CA, převodem z účtu zákazníka na účet CA nebo poštovní poukázkou. CA má oprávnění z důvodu zpoždění platby od zákazníka požadovat potvrzení o zaplacení – z tohoto důvodu má klient povinnost si doklad o zaplacení uschovat. Doklad o zaplacení zájezdu CA nevystavuje v případech: přímého vkladu na účet CA, bankovního převodu a platby poštovní poukázkou. V uvedených případech je potvrzením o zaplacení doklad z banky o vložení prostředků, výpis z účtu nebo poštovní složenka.

Další možností je přímý vklad na jeden z účtů CA. Pokud dojde ke zpoždění platby, může CA požadovat, aby zákazník provedl přímý vklad na účet příslušné CK pod variabilním symbolem, který zákazník obdrží od CA.

6. Doklady potřebné k vycestování

Všechny doklady které jsou potřebné k vycestování – cestovní smlouvu, vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA nebo příslušné CK. Všechny cestovní pokyny zpravidla zasílají CK týden před odjezdem. V případech, kdy se nejedná o elektronické doklady, jsou tyto klientovi odevzdány až na letišti, nebo v případě autobusové přepravy na nástupním míste.

7. Zájezdy na vyžádání

V případě některých zájezdů je nutné si tyto zamluvit nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takových případech je CA oprávněna žádat od klienta dle všeobecných smluvních podmínek dané CK zálohu ve výši až 100% ještě před rezervací zájezdu, která je v případě úspěšné rezervace hned i závaznou rezervací a vztahují se na ní storno podmínky příslušné CK. Když je rezervace neúspěšná, záloha se v plné výši vrací zákazníkovi, případně si zákazník vybere jiný zájezd.

8. Podmínky pro storno

V případech storna se CA řídí dle všeobecných smluvních podmínek příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si neúčtuje žádné storno poplatky.